Балчик

Балчик е град разположен в Североизточна България, намира се вблизост до морската столица Варна. По времето на античната колонизация на Черноморието градът се е наричал Дионисополис (градът на бог Дионис), а прабългарското му название (вкл. по време на управлението на Балик, на чиято държава градът е столица) е Карвуна. Градът развива основно туристическа дейност през летния сезон.

Фотография: Никола Груев