Варна

Варна е най-големият град в Северна България, както и по българското крайбрежие на Черно море. Той е третият по брой население град в България.

Варна е голям културен център с развит морски туризъм и изходна точка за много курорти по Северното Черноморие. Често Варна е определяна като „морската столица на България“. Градът е свързан с четири вида транспорт – наземен, въздушен, воден и железопътен.

Фотография: Никола Груев