misal-po-zakonu-rimskoga-dvora-d

ИЗЛОЖБА „ГУТЕНБЕРГ И СЛАВЯНСКИЯТ СВЯТ“

НАЦИОНАЛНАТА ОБЩНОСТ НА БЪЛГАРИТЕ В ХЪРВАТИЯ,
ЦЕНТЪРЪТ ЗА СЛАВЯНО-ВИЗАНТИЙСКИ ПРОУЧВАНИЯ “ПРОФ. ИВАН ДУЙЧЕВ“, СОФИЯ
СТАРОСЛАВЯНСКИЯТ ИНСТИТУТ, ЗАГРЕБ
и
ХЪРВАТСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА
ви канят на
ИЗЛОЖБА
„ГУТЕНБЕРГ И СЛАВЯНСКИЯТ СВЯТ“

В сряда, 20. септември, 2017. g., от 18,00 ч,
в Библиотеката на Хърватската академия на науките и изкуствата, Площад Йосип Юрай Штросмайер № 14, Загреб

На отварянето ще говорят:
Рашко Иванов, председател на Българската национална общност в Република Хърватия
Проф Вася Велинова, директор на Центъра за славяно-византийски изследвания „Проф. Иван Дуйчев „, София
Академик Аница Назор, автор на хърватската част на изложбата
Академик Йосип Братулич, автор на хърватската част на изложбата
Академик Звонко Кусич, председател на Хърватска академия на науките и изкуствата,
който ще и открие изложбата.

Изложбата може да бъде разгледана до 27 септември 2017 г.

„Оловото е изменило света повече от златото, и то оловото, което е в печатарските букви, а не това, което е в куршумите!“ (Г. Х. Лихтенберг)