Курс по български език за деца и възрастни

Националната общност на Българите в Република Хърватия организира курс по български език за деца и възрастни. Заниманията ще се провеждат два пъти седмично в помещенията на Българската общност, на улица Княз Мислав 13 в Загреб.

Курсът е за всички безплатен!

Вашите заявки за участие в курса изпратете на е-mail: rasko.ivanov@zg.t-com.hr