1100 ГОДИНИ ОТ УСПЕНИЕТО НА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – УЧЕНИК И УЧИТЕЛ

Проф. дфн Вася Велинова Директор на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ На 27 юли 916 г. завършва земния си път една от най-забележителните личности в културната и литературна история на България, а и на целия славянски свят – епископ Климент. Завършва земният живот на първомайстора на българския литературен и книжовен език, на основателя … Продължете да четете 1100 ГОДИНИ ОТ УСПЕНИЕТО НА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – УЧЕНИК И УЧИТЕЛ