Varna

Varna je najveći grad na crnomorskoj obali i u sjevernoj Bugarskoj. Prema broju stanovnika to je treći po veličini grad u zemlji.

Varna je glavno kulturno i administrativno središte na moru s razvijenim turizmom i polazna je točka prema drugim mjestima na moru. Bugari znaju reći da je Varna “glavni grad Bugarske na moru”.

Varna
Bulgaria

Fotografije: Nikola Gruev