Sve objave od Diana Glasnova

70 godina Bugarsko-Hrvatskih bilateralnih diplomatskih odnosa

Odlukom Vlade od 19. travnja 1941. godine, Carevina Bugarska je među prvim državama koje priznaju Nezavisnu Državu Hrvatsku. Ovim aktom priznaje se pravo hrvatskoga naroda na samostalnost i utvrđuje se tradicionalno prijateljstvo između dva naroda. Samo tri dana kasnije, objavljena je i Odluka Vlade o uspostavi redovitih diplomatskih odnosa između dvije države, te je postavljen ... Nastavi70 godina Bugarsko-Hrvatskih bilateralnih diplomatskih odnosa